Маята е навсякъде: в хранителната индустрия, козметиката, здравеопазването…
Но какво всъщност е маята?

Видео